Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Dotazník ohledně cestování dětí z dětského domova

Název dětského domova:

1.) Pořádá Váš dětský domov vícedenní pobyty pro děti?

3.) Jak často se v rámci dětského domova děti zúčastní vnitrostátního pobytu?

4.) Jak často se v rámci dětského domova děti zúčastní mezinárodního pobytu?

5.) Jaká je nejčastější cílová destinace domácího a zahraničního cestovního ruchu, kterou děti z Vašeho dětského domova navštěvují? (napište prosím název státu a její oblasti, popř. města)

6.) O jaké pobyty se převážně jedná?

7.) Chtějí se děti těchto pobytů zůčastnit?

8.) Z jakého důvodu? (prosím krátce popsat daný důvod)

Pokud ano, přeskočte na otázku č. 9

14.) Jakou výši finančních prostředků jste schopni vynaložit na cestování na jedno dítě za rok? 

        (nepočítá se finanční prostředky na dojíždění do školy)

15.) Odkud čerpáte finanční prostředky na pobyty?

12.) Pokud by se pobytu zúčastnilo např. 20 dětí, kolik dospělých osob by muselo děti doprovázet?

13.) Jaké pracovní funkce tyto dospělé osoby v rámci dětského domova zastávají? (prosím vypiště)

16.) Myslíte si, že je pro děti z dětského domova cestování důležité?

Pokud ne, můžete dotazník odeslat.

17.) Jaký je podle Vás hlavní důvod důležitosti cestování pro děti?

Mnohokrát Vám děkuji za vyplnění dotazníku, výsledky budou součástí analytické části diplomové práce s názvem "Komplexní návrh zájezdu pro děti z dětských domovů".

Jaká je celková kapacita dětí v dětském domově?

Jaké je věkové rozmezí dětí žijících ve Vašem dětském domově?

2.) Oslovují Vás cestovní kanceláře s nabídkou zájezdů?

9.) Jaká z ubytovacích zařízení nejčastěji vybíráte?

10.) V jakém termínu nejčastěji pobyt realizujete?

11.) Jaký způsob dopravy do cílové destinace/místa pobytu nejčastěji využíváte?